Правила перебування ВІДВІДУВАЧІВ

на території пологового будинку №6 "Лівобережний"

Правила перебування для відвідувачів (далі – Правила) Комунального некомерційного підприємства «Київський міський пологовий будинок № 6» (далі – пологовий будинок) є локальним документом, який регламентує, відповідно до законодавства України у сфері охорони здоров’я, порядок перебування на території пологового будинку наступних осіб: законного представника пацієнта, супроводжуючих осіб пацієнта, відвідувачів пацієнтів (далі – відвідувачів).

Ці Правила є обов’язковими для осіб, які перебувають у пологовому будинку в якості відвідувачів.

Відмова відвідувача від ознайомлення з цими Правилами або від засвідчення факту такого ознайомлення, є порушенням Правил та надає право персоналу пологового будинку відмовити у подальшому відвідуванні пацієнтів.

Порушення цих Правил тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством України.

1. Загальні положення

1.1 Відвідувачі зобов’язані ознайомитись з цими Правилами.

1.2 Ці Правила є локальним документом, який регламентує порядок перебування відвідувачів на території пологового будинку, правила поведінки, порядок доступу до медичної інформації, та інші питання, пов’язані з регулюванням відносин між відвідувачем та працівниками закладу.

1.3 Відвідувачі, що знаходиться у пологовому будинку, зобов’язані дотримуватися чистоти, з повагою ставитися до персоналу та до інших осіб, які перебувають на території пологового будинку, не дозволяти собі проявів грубощів та безтактності, їх поведінка не повинна порушувати атмосферу поваги та доброзичливості та спокій інших пацієнтів.

1.4 Персонал пологового будинку має право не допускати до пологового будинку осіб, які порушують вимоги цих Правил, у тому числі з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або знаходження під дією наркотичних або психотропних речовин. У разі необхідності припинення протиправних дій особи, персонал пологовому будинку може викликати співробітників поліції або приватної охоронної компанії.

1.5 При зверненні до пологового будинку та його структурних підрозділів з метою відвідування дорослі та діти з 14 років повинні надати паспорт або інший документ, що підтверджує особу, з метою їх ідентифікації.

1.6 Правила допуску до пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії новонароджених вирішуються завідувачем структурного підрозділу, або черговим лікарем.

1.7 Відвідувачам не дозволяється заходити в інші палати або втручатися в питання, пов’язані зі станом здоров’я пацієнта/пацієнтів.

1.8 Відвідувачі не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов’язків та зобов’язані виконувати вимоги цих Правил у пологовому будинку.

1.9 У разі наявності сумнівів щодо відвідування пацієнта слід проконсультуватися з лікарем щодо конкретних обставин та ризиків. Відвідувачі не допускаються до палат стаціонару та відділення анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії у випадку гострих проявів інфекційних захворювань, у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, про що медичними працівниками робиться відповідний запис в медичній документації в установленому законодавством порядку.

1.10 Відвідувачам категорично заборонено втручатися в роботу обладнання відділення анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії новонароджених будь-яким іншим чином перешкоджати процесу лікування та надання медичним персоналом медичних послуг.

1.11 У випадку порушення відвідувачем вимог, встановлених цими Правилами, допуск такої особи до Пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичні працівники не повинні зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб рішення про обмеження були адекватними та пропорційними наявним ризикам.

1.12 Пологовий будинок забезпечує максимально сприятливі умови для відвідувачів з метою надання ними підтримки пацієнтам.

2. Режим відвідування

2.1 Стаціонар працює цілодобово без вихідних та перерви на обід.

2.2 Відвідування дозволяється цілодобово.

2.3. Адміністрація КНП «КМПБ № 6» має право встановлювати спеціальний режим роботи у вихідні та святкові дні.

2.4. Відвідання пацієнтів, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії новонароджених вирішуються завідувачем структурного підрозділу, або черговим лікарем.

2.5. Тимчасові обмеження для відвідувань можуть бути встановлені щодо окремих пацієнтів їх лікуючим лікарем (за станом здоров’я, необхідністю проведення медичних втручань та ін.).

2.6. Одному з відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта у відділенні анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії новонароджених без часових обмежень, окрім випадків, необхідності проведення у палаті пацієнту невідкладних дій та/або будь-яких інших втручань медичного характеру. Медичні працівники можуть звернутись до відвідувачів з вимогою тимчасово залишити палату відділення анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії новонароджених. Така вимога медичного працівника є обов’язковою до виконання. Після завершення відповідних дій відвідувачам повідомляють про можливість повернення в палату.

2.7.   В палаті відділення анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії новонароджених біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виключних (виняткових) випадках за рішенням завідувача структурного підрозділу, лікуючого або чергового лікаря до палати відділення анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії, відділення інтенсивної терапії новонароджених може бути допущена більша кількість відвідувачів.

3. Права та обов’язки відвідувачів

3.1. Відвідувачі зобов’язані:

3.1.1. Ознайомитися з цими Правилами та неухильно їх дотримуватися.

3.1.2. Не порушувати порядок та вимоги цих Правил, не грубіянити та/або не погрожувати лікарям та/або працівникам та/або відвідувачам пологового будинку, зобов’язані з повагою ставитися до персоналу та до інших осіб, які перебувають на території пологового будинку, не дозволяти собі проявів грубощів та безтактності, не порушувати атмосферу поваги та доброзичливості, дотримуватися чистоти.

3.1.3. Відвідувачі зобов’язані ставитися з повагою до приватності та спокою інших пацієнтів, які знаходяться в палаті стаціонару та у відділенні анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії, відділенні інтенсивної терапії новонароджених та інших структурних підрозділах.

3.1.4. Відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог профілактики інфекцій та інфекційного контролю, з урахуванням епідемічної ситуації.

3.1.5. Відвідувачі зобов’язані утримуватись від відвідування пацієнта, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров’я пацієнтів.

3.2. Відвідувачі мають право:

3.2.1. Відвідувати породіль – цілодобово.

3.2.2. Відвідувати пацієнтів у гінекологічному відділенні, відділенні патології вагітних з акушерським прийомним покоєм, відділенні поснатального нагляду – цілодобово.

3.2.3. Відвідувати пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні анестезіології для дорослих з ліжками інтенсивної терапії – цілодобово (24 години на добу) в будь-який день тижня відповідно до законодавства України та цих Правил.

3.2.4. Відвідувачі мають право бути проінформованими про правила відвідування пацієнтів, а також про інші вимоги, дотримання яких є необхідним для забезпечення безпеки та інтересів пацієнтів.

3.2.5. Відвідувачі, що не є батьками пацієнта-дитини, мають право на допуск до пацієнта-дитини за умови наявності усної згоди одного з батьків пацієнта-дитини або законних представників.

4. Категорично заборонено відвідування Пацієнтів, які знаходяться в стаціонарних відділеннях Пологового будинку дітьми до 14 років

5. Заборона на аудіо - фото – відео зйомку.

Для дотримання вимог чинного законодавства України щодо зберігання лікарської таємниці відносно пацієнтів:

«Пацієнту або іншій особі, що супроводжує пацієнта, у тому числі відвідувачам пацієнта, категорично заборонено здійснювати — аудіо /- фото /- відео зйомку у будь-яких приміщеннях пологового будинку».

6. Порядок розгляду звернень (скарг). Порядок вирішення конфліктів

Усні звернення (скарги) відвідувачів, не розглядаються.

Письмові звернення (скарги) відвідувачів, розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

Випадки, що не можуть бути врегульовані цими Правилами, регулюються чинним законодавством України.

Нормативно-правова база

Конституція України

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.

Цивільний кодекс України

Стаття 284. Право на медичну допомогу

  1. Фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.
  2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.
  3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.
  4. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.
  5. У невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю фізичної особи, медична допомога надається без згоди фізичної особи або її батьків (усиновлювачів), опікуна, піклувальника.
  6. Надання фізичній особі психіатричної допомоги здійснюється відповідно до закону.

Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я

  1. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката.
  2. Фізична особа, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я, має право на допуск до неї священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

Стаття 6. Право на охорону здоров’я

Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:

а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для підтримання здоров’я людини;

б) безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище;

в) санітарно-епідемічне благополуччя території і населеного пункту, де він проживає;

г) безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

д) кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу із забезпеченням належного рівня захисту персональних даних, включаючи вільний вибір закладу охорони здоров’я, вибір лікаря та/або фахівця з реабілітації, вибір методів лікування та/або реабілітації відповідно до рекомендацій лікаря та/або фахівця з реабілітації, можливість отримання такої допомоги на всій території України;

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

Стаття 38. Вибір лікаря і закладу охорони здоров’я

Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.

Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.

Стаття 39. Обов’язок надання медичної інформації

Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на отримання інформації про стан здоров’я дитини або підопічного.

Медичний працівник зобов’язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я.

Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан його здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних осіб, визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право надати неповну інформацію про стан здоров’я пацієнта, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими медичними документами.

У разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитися з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду.

Стаття 39-1Право на таємницю про стан здоров’я

Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Стаття 40. Лікарська таємниця

Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з виконанням професійних або службових обов’язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літературі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.

Стаття 58. Забезпечення медичною допомогою вагітних жінок і новонароджених

Заклади охорони здоров’я забезпечують кожній жінці кваліфікований медичний нагляд за перебігом вагітності, стаціонарну медичну допомогу при пологах і медичну допомогу матері та новонародженій дитині.

Стаття 64. Пільги, що надаються матерям в разі хвороби дітей

При неможливості госпіталізації або відсутності показань до стаціонарного лікування дитини мати або інший член сім’ї, який доглядає дитину, може звільнятися від роботи з виплатою допомоги з фондів соціального страхування у встановленому порядку. При стаціонарному лікуванні дітей віком до шести років, а також тяжкохворих дітей старшого віку, які потребують за висновком лікарів материнського догляду, матері або іншим членам сім’ї надається можливість перебувати з дитиною в закладі охорони здоров’я із забезпеченням безплатного харчування і умов для проживання та виплатою допомоги по соціальному страхуванню у встановленому порядку.

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про захист персональних даних»

Закон України «Про запобігання корупції»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.06.2016 № 592 «Про затвердження Порядку допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2020 № 1308 «Про удосконалення організації надання паліативної допомоги в Україні»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2022 № 170 «Про затвердження Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Фізіологічні пологи»»

Отримати безкоштовну медичну консультацію через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я України за єдиним безкоштовним номером   0 800 60 20 19.

Через операторів контакт-центру Національної служби здоров’я України за номером 16-77 можна отримати інформацію про:

Адресу найближчого закладу, який має договір з НСЗУ на надання медичних послуг, що необхідні пацієнту.

Безоплатні послуги в рамках переліку послуг за програмою медичних гарантій.

Адреси найближчих аптек, де можна отримати препарати за програмою «Доступні ліки» та інсуліни.

Подати скаргу про те, що заклад відмовляє у безоплатній послузі, якщо не вдається розв’язати проблему «на місці», з керівництвом закладу.