Клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом

Клініко-діагностична лабораторія з бактеріологічним відділом проводить клінічні, гематологічні, біохімічні, бактеріологічні та імунологічні дослідження для всіх підрозділів нашого пологового будинку «Лівобережний» та Центру Здоров’я Жінки. Команда лабораторії — це висококваліфіковані спеціалісти, що безперервно підвищують свій рівень кваліфікації та 24/7 готові проводити весь спектр високоточних аналізів для лікарів та пацієнтів. Наша лабораторія забезпечена сучасним та точним обладнанням, яке дозволяє оперативно видавати необхідні результати.

Перелік лабораторних досліджень,
які виконує наша клініко-діагностична лабораторія

Гематологічні дослідження

 1. Загальний розгорнутий аналіз венозної та капілярної крові (визначення кількості лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, визначення гемоглобіну, гематокритного числа, кольорового показника, підрахунок лейкоцитарної формули)
 2. Підрахунок ретикулоцитів
 3. Визначення часу згортання крові
 4. Визначення ШОЕ

Загальноклінічні дослідження

 1. Загальний аналіз сечі (кількість, колір, прозорість, наявність осаду, питома вага, визначення кетонових тіл, глюкози, кількісне визначення білка, мікроскопія осаду).
 2. Визначення жовчних пігментів у сечі
 3. Визначення 𝛂-амілази сечі
 4. Аналіз сечі за Зимницьким
 5. Аналіз сечі за Нечипоренко
 6. Мікроскопія матеріалу з піхви, уретри, цервікального каналу
 7. Визначення елементів навколоплідних вод (мікроскопія виділень статевих шляхів)
 8. Дослідження спинномозкової рідини (фізичні властивості, глюкоза, білок, мікроскопія)

Біохімічні дослідження сироватки крові

 1. Білірубін загальний, прямий, непрямий
 2. Загальний білок альбумін
 3. Глюкоза
 4. Креатинін, сечовина
 5. Сечова кислота
 6. Холестерин
 7. Ферменти: АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, 𝛂-амілаза
 8. Лактат
 9. С-реактивний білок (якісне визначення), ревматоїдний фактор (якісне визначення)

Показники кислотно-основного стану та електроліти

Імунологічні дослідження

 1. Визначення груп крові та резус-фактора
 2. Визначення антитіл та гемолізінів крові
 3. Проба Кумбса
 4. Антитіла до кардіоліпінів ІgM та IgG
 5. Антитіла до фосфоліпідів ІgM та IgG

Гемостаз

 1. Час рекальцифікації плазми крові
 2. ПТІ (протромбіновий індекс)
 3. Фібрин, фібриноген
 4. Етаноловий тест, 𝜷-нафтоловий тест
 5. АЧТЧ (Активований частковий тромбопластиновий час)
 6. МНВ (Міжнародне нормалізоване відношення, показник системи згортання крові, є важливою частиною коагулограми)

Гормони методом ІФА

 1. Хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ)
 2. Естріол вільний
 3. Плацентарний лактоген
 4. Естрадіол
 5. Прогестерон
 6. Фолікулостимулюючий гормон
 7. Лютеінізуючий гормон
 8. Пролактин
 9. Тиреотропний гормон (ТТГ)
 10. Вільний тестостерон
 11. Прокальцитонін

Перелік аналізів бактеріологічного відділу

 1. Гігієнічні змиви
 2. Хірургічний, перев’язувальний інструментарій та матеріал з поверхонь на стерильність
 3. Змиви з поверхонь рук хірургів та операційного поля на стерильність
 4. Повітря відділень
 5. Біологічний матеріал:
  • випорожнення

а) на патогенні ентеробактерії

б) з профілактичною метою

  • виділення з очей
  • слиз із носоглотки
  • сеча
  • виділення сечостатевих органів
  • навколоплідні води
  • виділення з вух
  • ексудати, трансудати, дренажні рідини, вміст ендотрахеальної трубки, пупочне кільце, грудне молоко, виділення з ран, кров венозна
  • сироватка крові
лабораторія

Детальніше про аналізи

Проба Кумбса — це антиглобуліновий тест, який проводиться для виявлення антитіл до резус-фактору, які спричиняють руйнування еритроцитів, що може призвести до гемолітичної хвороби новонародженого.

Час рекальцифікації плазми (ЧРП) відображає швидкість утворення згустку з фібрину при додаванні в плазму крові кальцію. Показник дає інформацію про діяльність всієї системи згортання крові.

Протромбіновий індекс (ПТІ) − відношення часу згортання нормальної плазми до часу згортання плазми пацієнта, виражене у %. Підвищується при підвищенні згортання і схильності до тромбоутворення, а знижується при схильності до кровотеч.

Активний частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) – час утворення згустку крові після додавання специфічних реагентів. Вказує на порушення в системі гемостазу. Підвищення рівня АЧТЧ вказує на схильність до кровотеч.

Естріол вільний (Е3) — це жіночій статевий стероїдний гормон, який має велике значення для нормального перебігу вагітності. Він синтезується у плаценті з речовин-попередників, що виробляються печінкою та наднирниками плода. Естріол є одним із трьох основних естрогенів і з настанням вагітності стає головним естрогеном та забезпечує нормальне її протікання. Він входить до складу «потрійного тесту» разом із α-фетопротеїном та хоріонічним гонадотропіном людини, який прогнозує ризик розвитку аномалій плоду.

Тиреотропний гормон, або ТТГ, тиреотропін — це основний регулятор функцій щитоподібної залози, який синтезується у передній частці гіпофіза. Основна його функція полягає в підтримці сталого рівня тиреоїдних гормонів. У вагітних підвищується синтез естрогенів, що може супроводжуватися збільшенням концентрації ТТГ приблизно у 20 % жінок протягом І триместру. Одночасно в інших жінок може спостерігатися зниження рівнів ТТГ, обумовлене підвищенням рівнів хоріонічного гонадотропіну.

Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) є спеціально штучно розробленим коефіцієнтом, що було введено до міжнародної практики для стандартизації даних про протромбіновий час. Це стандарт визначення протромбінового індексу, який не залежить від способу визначення протромбінового часу та чутливості реагентів, які застосовуються для визначення даного показника в лабораторії.

МНВ – це протромбінове відношення (ПВ, протромбіновий час пацієнта, поділений на середній нормальний протромбіновий час), що зведено в ступінь МІЧ (ISI, міжнародний індекс чутливості використовуваного тромбопластину, вказано у паспорті набору реагентів).

Показання до призначення

Визначення МНВ є необхідним:

 • Для того, щоб оцінити загортальну систему крові, перевірити правильність її функціонування;
 • Для вчасного виявлення патологічних процесів згортання крові;
 • Для моніторину ефективності антикоагуляційної терапії;
 • При проходження скринінгового тесту оцінки дефіциту факторів II, V, VII, X;
 • При виявленні інгібіторів коагуляції (ВА та інших);
 • При підготовці до оперативного втручання у складі попереднього передопераційного скринінгу показників гемостазу;
 • У випадку перевірки ефективності роботи печінки в питанні вироблення факторів протромбінового комплексу.