ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Попри війну та обмежені ресурси обсяги гарантованих медичних послуг для українців не зменшено. Як і раніше, Програма медичних гарантій охоплюватиме всі основні види медичної допомоги: первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, екстрену, паліативну допомогу та медичну реабілітацію. А також медичну допомогу дітям віком до 16 років та допомогу при вагітності та пологах.

Програма медичних гарантій – це перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які гарантуються населенню та оплачуються з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів.  Оператором програми медичних гарантій є НСЗУ.

В Україні всім пацієнтам гарантовано доступ до безоплатних медичних послуг, проте деякі медичні послуги запроваджуються для пацієнтів певних вікових категорій або не входять до гарантованого пакету. Перелік платних послуг затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (крім випадку, визначеного пунктом 40 розділу I зазначеного переліку).

Перелік пакетів НСЗУ, за якими укладені договори з нашим медичним закладом

• Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації та необхідними лабораторними й інструментальними дослідженнями
• Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання, чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій
• Медична допомога вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією
• Цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, включаючи медикаментозну терапію та знеболення (відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів (за потреби)
• Консультування лікарями інших спеціальностей
• Медична реабілітація в гострому періоді

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Акушерське відділення з індивідуальними, сімейними післяпологовими палатами для спільного перебування матері та новонародженого

Відділення патології вагітних з акушерським приймальним покоєм

Гінекологічне відділення з центральним стерилізаційним відділом

Відділення патології новонароджених, педіатрії та реабілітації

Умови надання послуги: стаціонар

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря
● направлення лікуючого лікаря
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги
● переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу
● самозвернення у невідкладному стані

• Первинний огляд пацієнта з визначенням його подальшої маршрутизації
• Лабораторні та інструментальні обстеження
• Хірургічна операція з анестезією
• Медикаментозне лікування (відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів) та знеболення (за потреби)
• Цілодобовий лікарський та медсестринський догляд
• Медична реабілітація в гострому періоді

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Гінекологічне відділення з центральним стерилізаційним відділом

Умови надання послуги: стаціонар

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря
● направлення лікуючого лікаря
● доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги
● переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу
● самозвернення у невідкладному стані

Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги

Забезпечення та/або організація проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом охорони здоров’я (ЗОЗ) та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я)

Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки 

Призначення та/або корекція медикаментозного лікування

Динамічне спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями

Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару

Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до травматологічних пунктів.

Надання медичної допомоги пацієнту/пацієнтці при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації

Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах

Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур

Ведення вагітності

Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде вагітність

Проведення медико-генетичного консультування

Проведення спеціалізованого лабораторного генетичного обстеження пацієнта/пацієнтки з підозрою на наявність спадкової та/або вродженої патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги  ЗОЗ та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я)

Здійснення діагностики та лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу осіб за умови наявності відповідних умов у ЗОЗ

Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією за умови наявності відповідних умов у ЗОЗ

Проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років відповідно до чинного законодавства

Проведення профілактики захворювань

Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію

Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття

Направлення пацієнта/пацієнтки за наявності показань для надання спеціалізованої медичної допомоги та послуг реабілітації

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Акушерське відділення з індивідуальними, сімейними післяпологовими палатами для спільного перебування матері та новонародженого

Відділення патології вагітних з акушерським приймальним покоєм

Гінекологічне відділення з центральним стерилізаційним відділом

Відділення патології новонароджених, педіатрії та реабілітації

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах відділення екстреної медичної допомоги), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря
● направлення лікуючого лікаря
● самозвернення до лікаря акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра
● самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом
● самозвернення у невідкладному стані

Консультація пацієнтки лікарем перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності)

Проведення проєкційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проєкціях, проведення додаткових проєкцій, прицільного знімка

Аналіз та опис результатів досліджень та, за необхідності, надання рекомендацій щодо наступного дослідження та методів уточнення виявлених змін. 

Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття

Направлення пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг

Надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтки (за бажанням)

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Консультативно-діагностичне відділення "Центр здоров'я жінки"

Умови надання послуги: амбулаторно

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
● направлення лікуючого лікаря;
● вік пацієнтки – від 40 років і старше.

Консультація пацієнтки лікарем перед дослідженням  з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності)

Консультація пацієнтки лікарем-анестезіологом перед проведенням анестезіологічного забезпечення з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо гарантування безпеки пацієнта/пацієнтки.

Діагностична гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій

Гістероскопія для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією  (зокрема,  взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо) та/або ендоскопічною операцією

Проведення місцевої або загальної анестезії

Забір та направлення біологічного матеріалу, взятого під час проведення процедури, для проведення гістологічного дослідження

Оформлення протоколу заключення та ендоскопічного втручання одразу після його проведення у повному обсязі з використанням стандартної термінології та класифікацій

Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття

Направлення пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг

Запис результатів обстеження (фото/відеофіксація) на цифровий носій пацієнтки (за бажанням)

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Консультативно-діагностичне відділення "Центр здоров'я жінки"

Умови надання послуги: амбулаторно

Підстави надання послуги:

● направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря
● направлення лікуючого лікаря
● вік пацієнтки – від 50 років і старше.

Динамічне спостереження за перебігом вагітності, включаючи контроль за станом здоров’я вагітних, повнотою обстежень, консультацій, виконанням лікувально-профілактичних заходів, з дотриманням етапності (взяття під нагляд, розробка та виконання індивідуального плану ведення вагітності відповідно групи ризику) згідно з галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я

Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я у закладі або на умовах договору

Організація забору та транспортування біологічного матеріалу для проведення досліджень у закладі охорони здоров’я (ЗОЗ) або в інших надавачів медичних послуг на умовах договору підряду

Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я

Забезпечення проведення неінвазивної пренатальної діагностики з розрахунком індивідуального ризику жінки щодо хромосомних аномалій та певних вад розвитку плода за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм

Визначення факторів ризику прееклампсії та проведення комплексу профілактичних заходів

Проведення специфічної профілактики резус-сенсибілізації шляхом введення антирезусного D імуноглобуліну, який закуповується ЗОЗ

Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду, екстрагенітальних захворювань тощо

Направлення вагітної з екстрагенітальним захворюванням до інших спеціалістів для спільного спостереження лікарем акушером-гінекологом та лікарем-спеціалістом відповідного профілю

Направлення до перинатального консиліуму, сформованого в межах закладу або в іншому закладі, за участю лікаря-генетика, профільних дитячих спеціалістів при виявленні у плода ознак аномалій, вродженої, спадкової патології для уточнення перинатального прогнозу, показань і умов для відповідних втручань

Направлення вагітної до мультидисциплінарного консиліуму, сформованого в межах закладу або в іншому закладі, за участю профільних спеціалістів для узгодження плану ведення вагітності та пологів у жінок групи високого ризику

Направлення вагітної на комісію, діючу в межах закладу або в іншому закладі, з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів, за медичними показами

Надання невідкладної медичної допомоги вагітним, виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття, визначення подальшої маршрутизації відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я

Постконтактна профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, у випадку насильства за ознакою статі

Організація занять у «Школі відповідального батьківства» із залученням членів сім’ї до навчання

Підготовка вагітної до пологів з наданням їй  інформаційної, психологічної підтримки та проведенням практичних занять для формування у вагітної навичок поведінки під час пологів, грудного вигодовування та догляду за дитиною

Надання повної інформації вагітним щодо перебігу їх вагітності, особливостей індивідуального плану ведення вагітності та пологів

Інформування вагітної щодо станів, при яких вона повинна звертатися за медичною допомогою, в тому числі при ознаках початку пологової діяльності, а також інформування про заклади перинатальної допомоги, в яких жінці, залежно від її здоров’я та стану плода, рекомендовано народжувати

Охорона здоров’я матерів та новонароджених під час гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: визначення індивідуального графіка спостереження, у т. ч. з використанням телемедицини, SMS, телефону та ін.)

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Консультативно-діагностичне відділення "Центр здоров'я жінки"

Умови надання послуги: амбулаторно

Підстави надання послуги:

• направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря
• направлення лікуючого лікаря за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД
• самозвернення до лікаря акушера-гінеколога за умови наявності декларації про вибір лікаря ПМД

 • Медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою (ведення неускладнених фізіологічних пологів, ведення ускладнених пологів з проведенням вакуум-екстракції плода, накладанням акушерських лещат тощо, проведення ургентного або планового кесарського розтину, а також інших акушерських операцій за показаннями)
 • Анестезія при оперативному втручанні та знеболення пологів
 • Моніторинг стану вагітної, плода, породіллі та новонародженого
 • Інтенсивна терапія породіллі
 • Стабілізація стану новонародженого після пологів та проведення серцево-легеневої реанімації (за потреби)
 • Метаболічний скринінг новонародженого
 • Вакцинація новонародженого згідно з Календарем профілактичних щеплень

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Акушерське відділення з індивідуальними, сімейними післяпологовими палатами для спільного перебування матері та новонародженого

Відділення патології вагітних з акушерським приймальним покоєм

Гінекологічне відділення з центральним стерилізаційним відділом

Відділення патології новонароджених, педіатрії та реабілітації

Умови надання послуги: стаціонар

Підстави надання послуги:

• направлення лікуючого лікаря
• доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги
• самозвернення для розродження
• переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ пацієнток з діагнозом розродження (О80-О84)

 • Інтенсивна терапія новонароджених та подальше їх виходжування
 • Цілодобовий лікарський та медсестринський догляд за передчасно народженою та/або хворою дитиною з/без переведення до відділення інтенсивної терапії новонароджених
 • Респіраторна підтримка
 • Виходжування новонароджених після перебування у відділенні інтенсивної терапії
 • Цілодобове парентеральне харчування
 • Лабораторна та інструментальна діагностика
 • Скринінг слуху, зору, метаболічний скринінг
 • Вакцинація згідно з Календарем профілактичних щеплень
 • Транспортування матері та дитини виїзною неонатальною бригадою

 

Місце надання послуг: м.Київ, вул. Чорних Запорожців, 26А

Відділення інтенсивної терапії для новонароджених з ліжками інтенсивного виходжування

Відділення патології новонароджених, педіатрії та реабілітації

Умови надання послуги: стаціонар

Підстави надання послуги:

• направлення лікуючого лікаря
• доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги або виїзною неонатологічною бригадою невідкладної медичної допомоги та інтенсивної терапії;
• переведення з іншого ЗОЗ та/або клінічного підрозділу ЗОЗ.

Право на безоплатний гарантований державою пакет медичних послуг має кожен, хто уклав декларацію із сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром

Електронне направлення є обов’язковою умовою для того, аби отримувати планові медичні послуги безоплатно. Але є ряд медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення 👇 Зокрема, направлення не є обов’язковим у випадках:

📌отримання екстреної та первинної медичної допомоги
📌звернення в амбулаторних умовах на консультацію до таких лікарів: акушер-гінеколог, психіатр, нарколог, стоматолог, педіатр, фтизіатр, а також лікуючий лікар, у якого пацієнт або пацієнтка із хронічним захворюванням перебуває під наглядом
📌консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію
📌отримання платних послуг

За яких умов необхідно сплачувати за медичні послуги?

 • Якщо немає направлення від лікаря та показань на обстеження. Зокрема, в разі, коли людина сама вирішила обстежитися або ж хоче звернутись до ще одного фахівця за альтернативною думкою.
 • Якщо пацієнт хоче отримати ту медичну послугу, яка не надається за договором з НСЗУ.
 • Якщо пацієнт хоче отримати поліпшений сервіс — окрему палату або палату підвищеного комфорту в стаціонарі, покращене харчування, пологи з конкретним лікарем й тощо.
 • Якщо пацієнт хоче отримати послугу, яка входить до переліку платних, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1138. Це — оздоровчий масаж,  медичні огляди для отримання візи або влаштування на роботу, лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря й тощо.
 • Якщо дорослий пацієнт хоче пройти профілактичний огляд перед працевлаштуванням.

Ці послуги мають оплачуватися за встановленими тарифами у вигляді офіційних платежів у касі медичного закладу.

У НСЗУ зауважують, якщо відмовляють у праві отримати послугу безоплатно, хоча ви дотримувалися правил, повідомляйте про такі випадки керівнику медичного закладу та НСЗУ або телефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77

Завжди безоплатно і без направлення буде надано невідкладну допомогу пацієнту. Навіть якщо у нього немає декларації та взагалі будь-яких документів!

ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КНП КМПБ №6 "лівобережний"

 Прийоми  
001Прийом акушером-гінекологом вищої категоріїприйом300,00
002Прийом онкологом вищої категоріїприйом281,00
 Консультації  
003Консультація акушера-гінеколога вищої категоріїконсультація698,00
004Консультація терапевта вищої категоріїконсультація458,00
186Консультація офтальмологаконсультація399,00
187Консультація неврологаконсультація494,00
188Консультація психологаконсультація402,00
189Консультація педіатраконсультація365,00
 Рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології  
005Гістеросальпінографіядослідження1 086,00
175Гістеросальпінографіядослідження330,00
176Мамографія обох молочних залоз у двох проєкціях з записом на дискдослідження1 005,00
177Рентгенівська денситометріядослідження1 157,00
 Складні та спеціальні рентгенологічні дослідження, пов’язані з пункцією, катетеризацією, зондуванням судин, протоків, порожнин, які виконуються у спеціалізованих кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження та лікування)  
006Метросальпінгографіядослідження1 100,00
 Функціональна діагностика  
007ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінетідослідження289,00
008Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)дослідження92,00
 Ультразвукові дослідження  
010Дослідження ультразвукове комплексне: матка+яєчникидослідження534,00
011Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плодадослідження773,00
012Інтратекальні дослідження жіночих статевих органівдослідження438,00
013Інтравагінальні дослідження жіночих статевих органівдослідження537,00
014Дослідження ультразвукове щитоподібної залозидослідження427,00
015Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох сторін)дослідження401,00
016Доплерографія судин в імпульсному режимідослідження841,00
017Ультразвукова гістеросальпінгографія (ехогідротубація)дослідження1 031,00
 Ультразвукові дослідження новонароджених  
018Ультразвукове дослідження нирок та наднирників новонародженогодослідження275,00
019Ультразвукове дослідження внутрішніх органів новонародженогодослідження523,00
020Ультразвукове дослідження суглобів та кісток новонародженогодослідження642,00
 Ендоскопічні дослідження  
021Лапароскопія лікувально-діагностична для дорослихдослідження3 447,00
022Гістероскопіядослідження1 963,00
023Лапароскопія лікувально-діагностична для дітейдослідження3 688,00
 Лабораторні дослідження  
024Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.)процедура39,00
025Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) — дорослимпроцедура41,00
026Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) — дітямпроцедура52,00
027Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазмипроцедура39,00
 Дослідження крові  
028Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторахдослідження33,00
029Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторідослідження32,00
030Визначення середнього вмісту гемоглобіну в еритроциті на автоматичному гематологічному аналізаторідослідження23,00
031Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження26,00
032Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів кровідослідження142,00
033Визначення ШОЕдослідження29,00
034Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження19,00
035Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторідослідження25,00
036Визначення часу згортання по Лі і Уайтудослідження78,00
037Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика)дослідження72,00
038Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторідослідження87,00
039Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффедослідження82,00
040Визначення сечовини уреазним методомдослідження87,00
041Визначення сечової кислоти на біохімічному аналізаторідослідження55,00
042Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторідослідження87,00
043Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку)дослідження42,00
044Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)дослідження47,00
045Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методомдослідження76,00
046Визначення активності альфа-амілази амілокластичним методом у сироватці кровідослідження67,00
047Визначення гематокритудослідження52,00
048Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження111,00
049Визначення резус-фактору в венозній кровідослідження160,00
050Визначення антитіл до резус-фактору — титру антитілдослідження593,00
051Визначення антитіл-гемолізинівдослідження175,00
052Визначення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження109,00
053Визначення рівня аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження109,00
054Визначання КОС з допомогою аналізатора типу автоматичного аналізаторадослідження304,00
055Визначення активності лужної фосфатази в сироватці кровідослідження94,00
190Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Mindray BC-20sдослідження65,00
191Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Mindray BC-20s + визначення лейкоцитарної формулидослідження165,00
 Біохімія крові  
192Визначення загального білка в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження107,00
193Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження106,00
194Визначення загального білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження120,00
195Визначення прямого і непрямого білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження108,00
196Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження114,00
197Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження114,00
198Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження120,00
 Дослідження сечі  
056Знаходження кетонових тіл — експрес-тестдослідження17,00
057Визначення амілази (діастази) в сечідослідження100,00
058Визначення жовчних пігментів в сечі за допомогою проби Розінадослідження34,00
059Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)дослідження39,00
060Знаходження глюкози в сечі експрес-тестомдослідження17,00
061Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші)дослідження110,00
062Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормідослідження60,00
063Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)дослідження77,00
064Знаходження білка в сечі з сульфосаліциловою кислотоюдослідження19,00
065Визначення білка в сечі (кількісне)дослідження39,00
 Дослідження виділень  
066Дослідження на трихомонади фарбованого препаратудослідження46,00
067Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах — 3 мазки на 2-х предметних скельцяхдослідження110,00
068Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, цервікального каналудослідження60,00
 Додаткові лабораторні послуги  
069Визначення групи крові за системою АВО з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed — JDдослідження154,00
070Визначення резус-належності з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed — JDдослідження190,00
071Визначення резус-антитіл (скринінг) з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed — JDдослідження272,00
072Пряма проба Кумбса з використанням гелієвих тест-систем фірми Diamed — JDдослідження455,00
073Визначення ТТГ (тиреотропний гормон)дослідження426,00
074Визначення естрадіолудослідження401,00
075Визначення прогестеронудослідження401,00
076Визначення загального тестостеронудослідження463,00
077Визначення ЛГ (лютеїнізувальний гормон)дослідження390,00
078Визначення ФСГ (фолікулостимулювальний гормон)дослідження390,00
079Визначення загального ХГТ (хоріонічний гонадотропін)дослідження320,00
080Визначення С-реактивного білку якіснодослідження37,00
081Ревматоїдний фактор (загальний) якіснодослідження34,00
082Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне)дослідження107,00
083Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне)дослідження108,00
199Визначення протромбінового індексу в плазмі кровідослідження218,00
200Визначення АЧТЧ в плазмі кровідослідження362,00
201Експрес тест на сифілісдослідження139,00
202Експрес тест на антитіла до ВІЛ 1/2 типудослідження139,00
203Визначення хлору в сироватці та плазмі крові на аналізаторідослідження119,00
204Дослідження бактеріологічне сечі з антибіотикограмоюдослідження664,00
205Бактеріологічне дослідження виділень зі статевих органів з антибіотикограмоюдослідження854,00
206Визначення лактатдегідрогенази в сироватці кровідослідження175,00
 Лабораторні дослідження  
084Приготування поживних середовищ (без вартості реактивів)дослідження16,00
085Прийом, реєстрація та видача результатів аналізіваналіз24,00
086Прийом, реєстрація та видача результатів змивівзмив5,00
 Санітарно-бактеріологічні дослідження  
087Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на бактерії групи кишкової паличкидослідження573,00
088Дослідження санітарно-бактеріологічне змивів на золотистий стафілококдослідження187,00
089Дослідження санітарно-бактеріологічне повітря закритих приміщень (апарат Кротова)дослідження366,00
090Дослідження санітарно-бактеріологічне матеріалу на стерильністьдослідження397,00
 Бактеріологічні дослідження  
091Дослідження бактеріологічне на стафілокок негативнедослідження177,00
092Дослідження бактеріологічне на стафілокок позитивнедослідження218,00
093Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння негативнедослідження198,00
094Дослідження бактеріологічне на стафілокок з визначенням масивності обсіменіння позитивнедослідження279,00
095Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії негативнедослідження312,00
096Дослідження бактеріологічне на гр (-) палочки псевдомонади, гемофіли, ентеробактерії позитивнедослідження857,00
097Дослідження бактеріологічне крові на стерильність негативнедослідження163,00
098Дослідження бактеріологічне крові на стерильність позитивнедослідження292,00
099Визначення чутливості до антибіотиків (10-12 дисків для виділення культури)дослідження143,00
100Дослідження бактеріологічне на протей негативнедослідження203,00
101Дослідження бактеріологічне на протей позитивнедослідження233,00
102Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою негативнедослідження266,00
103Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з діагностичною метою позитивнедослідження984,00
104Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метоюдослідження519,00
105Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація первинна з чашок Ендос позитивнедослідження168,00
106Дослідження бактеріологічне на ентеропатогенні ешеріхії: аглютинація з визначенням біохімічних властивостей негативнедослідження644,00
 Гінекологія  
107Введення внутрішньоматкового контрацептива (вартість засобу контрацепції сплачується додатково)процедура441,00
108Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобівпроцедура255,00
109Кольпоскопія (розгорнута)дослідження339,00
110Біопсія ерозій шийки маткиманіпуляція441,00
111Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органівманіпуляція456,00
207Переривання вагітності до 12 тижнів інструментальним методомоперація2 319,00
208Гістерорезектоскопічна поліпектоміяоперація2 428,00
209Гістерорезектоскопічна міомектоміяоперація3 310,00
210Роздільно-лікувальне діагностичне вишкрібання (РЛДВ)операція846,00
 Загальні обстеження  
112Антропометріядослідження30,00
113Визначення маси тіладослідження13,00
114Визначення маси тіла і розрахунок індексу маси тіладослідження29,00
115Пальцеве дослідження прямої кишкидослідження131,00
116Ручне обстеження через піхвудослідження301,00
117Огляд з піхвовим розширником і піхвовим дзеркаломдослідження289,00
118Ректовагінальне дослідженнядослідження360,00
119Дослідження за Пескачекомдослідження227,00
120Дослідження за Леопольдомдослідження202,00
121Аускультація плодудослідження112,00
122Визначення розмірів тазудослідження20,00
123Визначення обводу животадослідження20,00
124Визначення висоти стояння дна маткидослідження20,00
 Процедури  
125Ін’єкція внутрішньом’язова (медикаменти сплачуються додатково)процедура50,00
126Ін’єкція внутрішньовенна (медикаменти сплачуються додатково)процедура104,00
127Ін’єкція підшкірна (медикаменти сплачуються додатково)процедура42,00
128Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (медикаменти сплачуються додатково)процедура203,00
129Проба алергічна, внутрішньошкірна (медикаменти сплачуються додатково)процедура89,00
130Клізма очищувальнапроцедура105,00
131Венопункціяпроцедура105,00
132Взяття виділень статевих органівпроцедура101,00
133Оформлення історії хворобипроцедура202,00
 Огляди  
134Первинний огляд та оцінка стану новонародженого за шкалою Алгарогляд564,00
135Огляд новонародженого лікарем-неонатологом у післяпологовому відділенні або перед випискоюогляд827,00
136Щоденний огляд новонародженого лікарем-неонатологомогляд225,00
 Діагностика  
137Скринінговий пульсоксиметричний тест новонародженогодослідження139,00
 Дослідження  
138Нейросонографія новонародженогодослідження631,00
212Вимірювання рівня білірубіну неінвазивним транскутанним методомдослідження86,00
 Процедури  
139Вакцинація новонародженого (БЦЖ)послуга111,00
140Вакцинація новонародженого від гепатиту Впослуга149,00
141Медикаментозне лікування недоношеного новонародженого з гестаційним віком від 22 до 34 тижнів (за одну добу)доба37 435,00
142Проведення новонародженому маніпуляції замінного переливання крові (додаткові медикаменти та вироби медичного призначення сплачуються при необхідності)процедура2 642,00
143Здійснення акушеркою обробки та клемування пуповини, вимірювання зросту, обводу голови, грудної клітини та вимірювання температури тіла новонародженогопроцедура246,00
144Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишкупроцедура442,00
145Спостереження сестрою медичною за станом новонародженого протягом однієї добипослуга1 847,00
146Оформлення виписки Ф097/о із карти новонародженогопослуга271,00
147Навчання акушеркою матері щодо грудного вигодовування, зціжування молочних залоз та щодо догляду за новонародженимпослуга209,00
211Фототерапія новонародженогопроцедура379,00
 Наркози  
148Премедикаціяпроцедура225,00
149Премедикація інтраопераційна розширена з використанням наркотичних препаратів (вартість додаткових лікарських засобів та виробів медичного призначення сплачується при необхідності)процедура507,00
150Ендотрахеальний наркоз (увідний наркоз на 30хв.)процедура2 562,00
151Ендотрахеальний наркоз (кожні наступні 30 хв.)процедура1 321,00
152Внутрішньовенний наркоз (увідний наркоз на 30хв.)процедура1 325,00
153Внутрішньовенний наркоз (кожні наступні 30 хвилин)процедура711,00
154Спинномозкова анестезія (увідний наркоз на 30хв.)процедура1 996,00
155Спинномозкова анестезія (кожні наступні 30 хвилин)процедура434,00
156Епідуральна анестезія (увідний наркоз на 30хв.)процедура1 420,00
157Епідуральна анестезія (кожні наступні 30 хвилин)процедура401,00
158Місцева інфільтративна анестезія лідокаїномпроцедура324,00
 Операції та маніпуляції  
159Надпіхвова ампутація маткиоперація4 104,00
160Екстирпація маткиоперація5 509,00
161Вишкрібання слизової оболонки маткиоперація206,00
162Вакуум-екстракція плодуоперація1 306,00
163Ручна ревізія порожнини маткиоперація877,00
164Екстракція плода за тазовий кінецьоперація1 596,00
165Операція накладання акушерських щипцівоперація703,00
166Кесарів розтиноперація5 919,00
167Надання допомоги за методом Цовьянова при сідничному передлежанні плодуоперація413,00
168Надання допомоги породіллям при будь-яких ускладненнях (вартість медикаментів сплачується додатково)операція1 445,00
 Відділення анестезії та інтенсивної терапії  
169Перебування у відділенні анестезії та інтенсивної терапії післяопераційних пацієнтів протягом однієї добидоба12 983,00
170Медикаментозне лікування новонародженого при будь-яких ускладненнях в пологах, що потребує інтенсивної терапії (за одну добу)доба6 862,00
171Медикаментозне лікування та спостереження медичної сестри за станом дорослого в палаті інтенсивної терапії (за одну добу)доба1 308,00
 Перебування  
172Перебування в палаті стаціонару протягом однієї доби (для 1 особи)послуга554,00
173Перебування в одномісній палаті типу «Стандарт» протягом однієї добипослуга516,00
174Перебування в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням типу «Поліпшений стандарт» протягом однієї доби (для 1 особи)послуга886,00
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Дослідження крові  
28Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторахдослідження33
31Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження26
32Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів кровідослідження142
33Визначення ШОЕдослідження29
34Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження19
35Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторідослідження25
37Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика)дослідження72
38Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторідослідження87
39Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффедослідження82
40Визначення сечовини уреазним методомдослідження87
42Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторідослідження87
44Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)дослідження47
45Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методомдослідження76
47Визначення гематокритудослідження52
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження111
52Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження29
53Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження29
 Дослідження сечі  
56Знаходження кетонових тіл — експрес-тестдослідження17
59Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)дослідження39
60Знаходження глюкози в сечі експрес-тестомдослідження17
63Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)дослідження77
64Знаходження білка в сечі з сульфосаліциловою кислотоюдослідження19
65Визначення білка в сечі (кількісне)дослідження39
 Додаткові лабораторні послуги  
82Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне)дослідження107
83Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне)дослідження108
   1456
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Дослідження крові  
28Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторахдослідження33
31Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження26
32Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів кровідослідження142
33Визначення ШОЕдослідження29
34Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження19
35Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторідослідження25
44Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)дослідження47
47Визначення гематокритудослідження52
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження111
 Дослідження сечі  
56Знаходження кетонових тіл — експрес-тестдослідження17
59Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)дослідження39
60Знаходження глюкози в сечі експрес-тестомдослідження17
63Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)дослідження77
64Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотоюдослідження19
65Визначення білку в сечі (кількісне)дослідження39
 Додаткові лабораторні послуги  
73Визначення ТТГ (тиреотропний гормон)дослідження376
82Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне)дослідження107
83Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне)дослідження108
   1283
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Дослідження крові  
28Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторахдослідження33
31Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження26
32Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів кровідослідження142
33Визначення ШОЕдослідження29
34Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження19
35Визначення середнього об’єму еритроциту на автоматичному гематологічному аналізаторідослідження25
37Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика)дослідження72
39Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффедослідження82
40Визначення сечовини уреазним методомдослідження87
44Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)дослідження47
45Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методомдослідження76
47Визначення гематокритудослідження52
52Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження29
53Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження29
 Додаткові лабораторні послуги  
73Визначення ТТГ (тиреотропний гормон)дослідження376
77Визначення ЛГ (лютеїнізувальний гормон)дослідження425
78Визначення ФСГ (фолікулостимулювальний гормон)дослідження440
   1989
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Консультації  
3Консультація акушера-гінеколога вищої категоріїконсультація698
 Функціональна діагностика  
8Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)дослідження92
 Додаткові послуги  
9Кардіотокографіядослідження271
 Ультразвукові дослідження  
11Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плодадослідження773
16Допплерографія судин в імпульсному режимідослідження841
 Лабораторні дослідження  
27Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазмипроцедура39
 Дослідження крові  
28Визначення гемоглобіну на автоматичних гематологічних аналізаторахдослідження33
29Визначення середньої концентрації гемоглобіну в еритроциті на гематологічному автоматичному аналізаторідослідження32
31Підрахунок лейкоцитів з допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження26
32Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології клітинних елементів кровідослідження142
33Визначення ШОЕдослідження29
34Підрахунок еритроцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізаторадослідження19
37Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика)дослідження72
39Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффедослідження82
40Визначення сечовини уреазним методомдослідження87
44Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)дослідження47
45Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методомдослідження76
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження111
52Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження29
53Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження29
 Дослідження сечі  
59Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)дослідження39
60Знаходження глюкози в сечі експрес-тестомдослідження17
63Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)дослідження77
64Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотоюдослідження19
 Дослідження виділень  
67Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах — 3 мазки на 2-х предметних скельцяхдослідження110
68Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, цервікального каналудослідження60
 Додаткові лабораторні послуги  
82Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне)дослідження107
83Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне)дослідження108
 Загальні обстеження  
112Антропометріядослідження30
113Визначення маси тіладослідження13
116Ручне обстеження через піхвудослідження301
117Огляд з піхвовим розширником і піхвовим дзеркаломдослідження289
122Визначення розмірів тазудослідження20
123Визначення обводу животадослідження20
124Визначення висоти стояння дна маткидослідження20
 Процедури  
131Венопункціяпроцедура105
132Взяття виділень статевих органівпроцедура101
133Оформлення історії хворобипроцедура202
   5166
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Консультації  
3Консультація акушера-гінеколога вищої категоріїконсультація698
 Функціональна діагностика  
8Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)дослідження92
 Додаткові послуги  
9Кардіотокографіядослідження271
 Ультразвукові дослідження  
11Дослідження ультразвукове комплексне: матка при вагітності+перинатальне обстеження стану плодадослідження773
16Допплерографія судин в імпульсному режимідослідження841
 Лабораторні дослідження  
27Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазмипроцедура39
 Дослідження крові  
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження111
 Загальні обстеження  
112Антропометріядослідження30
113Визначення маси тіладослідження13
116Ручне обстеження через піхвудослідження301
117Огляд з піхвовим розширником і піхвовим дзеркаломдослідження289
122Визначення розмірів тазудослідження20
123Визначення обводу животадослідження20
124Визначення висоти стояння дна маткидослідження20
 Процедури  
131Венопункціяпроцедура105
133Оформлення історії хворобипроцедура202
   3825
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруКількість послугВартість, грн.
 Функціональна діагностика   
8Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)дослідження4368
 Додаткові послуги   
9Кардіотокографіядослідження1271
 Лабораторні дослідження   
24Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.)процедура139
 Дослідження крові   
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження1111
50Визначення антитіл до резус-фактору — титру антитілдослідження1418
 Дослідження сечі   
65Визначення білку в сечі (кількісне)дослідження139
 Загальні обстеження   
112Антропометріядослідження130
114Визначення маси тіла і розрахунок індексу маси тіладослідження129
116Ручне обстеження через піхвудослідження3903
119Дослідження за Пескачекомдослідження1227
121Аускультація плодудослідження404480
122Визначення розмірів тазудослідження120
123Визначення обводу животадослідження120
124Визначення висоти стояння дна маткидослідження120
 Процедури   
125Ін’єкція внутрішньом’язова (медикаменти сплачуються додатково)процедура150
128Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (медикаменти сплачуються додатково)процедура1203
131Венопункціяпроцедура1105
133Оформлення історії хворобипроцедура2404
 Неонатальні послуги   
 Огляди   
134Первинний огляд та оцінка стану новонародженого за шкалою Алгарогляд1564
135Огляд новонародженого лікарем-неонатологом у післяпологовому відділенні або перед випискоюогляд1827
136Щоденний огляд новонародженого лікарем-неонатологомогляд2450
 Процедури   
139Вакцинація новонародженого ( БЦЖ)послуга1111
140Вакцинація новонародженого від гепатиту Впослуга1149
 Інші послуги   
143Здійснення акушеркою обробки та клемування пуповини, вимірювання зросту, обводу голови, грудної клітини та вимірювання температури тіла новонародженогопроцедура1246
144Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишкупроцедура2884
145Спостереження сестрою медичною за станом новонародженого протягом однієї добипослуга23694
146Оформлення виписки Ф097/о із карти новонародженогопослуга1271
147Навчання акушеркою матері щодо грудного вигодовування, зціжування молочних залоз та щодо догляду за новонародженимпослуга2418
 Перебування   
172Перебування в палаті стаціонару протягом однієї доби (для 1 особи)послуга21108
 Рентгенологічні обстеження   
175Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проєкціїдослідження1330
    16789
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруКількість послугСума, грн.
 Функціональна діагностика   
8Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)дослідження4368
 Додаткові послуги   
9Кардіотокографіядослідження1271
 Лабораторні дослідження   
24Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.)процедура139
 Дослідження крові   
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження1111
50Визначення антитіл до резус-фактору — титру антитілдослідження1418
 Дослідження сечі   
65Визначення білку в сечі (кількісне)дослідження139
 Загальні обстеження   
112Антропометріядослідження130
114Визначення маси тіла і розрахунок індексу маси тіладослідження129
116Ручне обстеження через піхвудослідження3903
119Дослідження за Пескачекомдослідження1227
121Аускультація плодудослідження404480
122Визначення розмірів тазудослідження120
123Визначення обводу животадослідження120
124Визначення висоти стояння дна маткидослідження120
 Процедури   
125Ін’єкція внутрішньом’язова (медикаменти сплачуються додатково)процедура150
128Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (медикаменти сплачуються додатково)процедура1203
131Венопункціяпроцедура1105
133Оформлення історії хворобипроцедура2404
 Неонатальні послуги   
 Огляди   
134Первинний огляд та оцінка стану новонародженого за шкалою Алгарогляд1564
135Огляд новонародженого лікарем-неонатологом у післяпологовому відділенні або перед випискоюогляд1827
136Щоденний огляд новонародженого лікарем-неонатологомогляд2450
 Процедури   
139Вакцинація новонародженого ( БЦЖ)послуга1111
140Вакцинація новонародженого від гепатиту Впослуга1149
 Інші послуги   
143Здійснення акушеркою обробки та клемування пуповини, вимірювання зросту, обводу голови, грудної клітини та вимірювання температури тіла новонародженогопроцедура1246
144Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишкупроцедура2884
145Спостереження сестрою медичною за станом новонародженого протягом однієї добипослуга23694
146Оформлення виписки Ф097/о із карти новонародженогопослуга1271
147Навчання акушеркою матері щодо грудного вигодовування, зціжування молочних залоз та щодо догляду за новонародженимпослуга2418
 Наркози   
156Епідуральна анестезія (увідний наркоз на 30хв.)процедура11420
157Епідуральна анестезія (кожні наступні 30 хвилин)процедура2802
158Місцева інфільтративна анестезія лідокаїномпроцедура1324
 Перебування   
172Перебування в палаті стаціонару на протязі однієї доби (для 1 особи)послуга21108
 Рентгенологічні обстеження   
175Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекціїдослідження1330
    19335
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруКількість послугВартість, грн.
 Функціональна діагностика   
8Вимір артеріального тиску та пульсу (одноразово)дослідження4368
 Додаткові послуги   
9Кардіотокографіядослідження1271
 Лабораторні дослідження   
24Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритр., лейк., гемоглобін, тромбоцити та ін.)процедура139
 Дослідження крові   
48Визначення групи крові за системою АВО в венозній кровідослідження1111
50Визначення антитіл до резус-фактору — титру антитілдослідження1418
 Дослідження сечі   
65Визначення білку в сечі (кількісне)дослідження139
 Загальні обстеження   
112Антропометріядослідження130
114Визначення маси тіла і розрахунок індексу маси тіладослідження129
116Ручне обстеження через піхвудослідження1301
122Визначення розмірів тазудослідження120
123Визначення обводу животадослідження120
124Визначення висоти стояння дна маткидослідження120
 Процедури   
128Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (медикаменти сплачуються додатково)процедура1203
131Венопункціяпроцедура1105
133Оформлення історії хворобипроцедура2404
 Неонатальні послуги   
 Огляди   
134Первинний огляд та оцінка стану новонародженого за шкалою Алгарогляд1564
135Огляд новонародженого лікарем-неонатологом у післяпологовому відділенні або перед випискоюогляд1827
136Щоденний огляд новонародженого лікарем-неонатологомогляд2450
 Процедури   
139Вакцинація новонародженого ( БЦЖ)послуга1111
140Вакцинація новонародженого від гепатиту Впослуга1149
 Інші послуги   
143Здійснення акушеркою обробки та клемування пуповини, вимірювання зросту, обводу голови, грудної клітини та вимірювання температури тіла новонародженогопроцедура1246
144Медсестринський догляд за новонародженим з виконанням туалету шкіряних покровів, очей, пуповинного залишкупроцедура2884
145Спостереження сестрою медичною за станом новонародженого протягом однієї добипослуга23694
146Оформлення виписки Ф097/о із карти новонародженогопослуга1271
147Навчання акушеркою матері щодо грудного вигодовування, зціжування молочних залоз та щодо догляду за новонародженимпослуга2418
 Наркози   
154Спинномозкова анестезія (увідний наркоз на 30хв.)процедура11996
 Операції та маніпуляції   
166Кесарів розтиноперація15919
 Відділення анастезії та інтенсивної терапії   
171Медикаментозне лікування та спостереження медичної сестри за станом дорослого в палаті інтенсивної терапії (за одну добу)доба11308
 Перебування   
172Перебування в палаті стаціонару протягом однієї доби (для 1 особи)послуга21108
 Рентгенологічні обстеження   
175Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проєкціїдослідження1330
    20653
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість без ПДВ, грн.
 Дослідження крові  
52Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження109
53Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження109
 Біохімія крові  
192Визначення загального білку в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження107
193Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження106
194Визначення загального білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження120
195Визначення прямого і непрямого білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження108
196Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження114
197Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження114
198Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження120
   1007
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість без ПДВ, грн.
 Дослідження сечі  
59Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)дослідження39
60Знаходження глюкози в сечі експрес-тестомдослідження17
61Мікроскопічне дослідження осаду методом Нечипоренко (Амбурже, інші)дослідження110
62Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормідослідження60
63Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)дослідження77
64Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотоюдослідження19
65Визначення білку в сечі (кількісне)дослідження39
   361
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість без ПДВ, грн.
 Дослідження крові  
45Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методомдослідження76
 Інші лабораторні дослідження  
199Визначення протромбінового індексу в плазмі кровідослідження218
200Визначення АЧТЧ в плазмі кровідослідження362
   656
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість без ПДВ, грн.
 Дослідження крові  
38Визначення калію в сироватці та плазмі крові на аналізаторідослідження87
42Визначення натрію в сироватці крові та плазмі на аналізаторідослідження87
 Інші лабораторні дослідження  
203Визначення хлору в сироватці та плазмі крові на аналізаторідослідження119
   293
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Функціональна діагностика  
7ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінетідослідження289
 Дослідження крові  
45Визначення фібриногену в плазмі крові ваговим методомдослідження76
52Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження109
53Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторідослідження109
 Дослідження виділень  
67Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах — 3 мазки на 2-х предметних скельцяхдослідження110
68Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, цервікального каналудослідження60
 Додаткові лабораторні послуги  
82Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне)дослідження107
83Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне)дослідження108
 Рентгенологічні обстеження  
175Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекціїдослідження330
 Загальний аналіз крові  
190Загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Mindray BC-20sдослідження65
 Біохімія крові  
192Визначення загального білку в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження107
193Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження106
194Визначення загального білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження120
195Визначення прямого і непрямого білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження108
196Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження114
197Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження114
198Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторідослідження120
 Інші лабораторні дослідження  
199Визначення протромбінового індексу в плазмі кровідослідження218
200Визначення АЧТЧ в плазмі кровідослідження362
201Експрес тест на сифілісдослідження139
202Експрес тест на антитіла до ВІЛ 1/2 типудослідження139
   3010
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Додаткові лабораторні послуги  
82Експрес тест на визначення вірусу гепатиту В (ургентне)дослідження107
83Експрес тест на визначення вірусу гепатиту С (ургентне)дослідження108
 Інші лабораторні дослідження  
201Експрес тест на сифілісдослідження139
202Експрес тест на антитіла до ВІЛ 1/2 типудослідження139
   493
Код послугиНайменування послугиОдиниця виміруВартість, грн.
 Фізіотерапія  
213Загальний лікувальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку)процедура200
214Ванна проста для дітей віком 1-6 місяцівпроцедура149
215Процедури лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку при індивідуальному методі занятьпроцедура151
   500
 Фізіотерапія  
213Загальний лікувальний масаж (у дітей грудного та ясельного віку)процедура200,00
214Ванна проста для дітей віком 1-6 місяцівпроцедура149,00
215Процедури лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку при індивідуальному методі занятьпроцедура151,00
216Пілатес для вагітних (одне заняття), групове заняття, група до 8 осіб (для однієї особи)процедура194,00
217Пілатес для вагітних (5 занять), групове заняття, група до 8 осіб (для однієї особи)процедура974,00
218Пілатес для вагітних (10 занять), групове заняття, група до 8 осіб (для однієї особи)процедура1 949,00
219Пілатес для вагітних (20 занять), групове заняття, група до 8 осіб (для однієї особи)процедура3 899,00
220Пілатес для вагітних (одне заняття), індивідуальне заняттяпроцедура324,00
221Пілатес для вагітних (5 занять), індивідуальне заняттяпроцедура1 622,00
222Пілатес для вагітних (10 занять), індивідуальне заняттяпроцедура3 245,00
223Пілатес для вагітних (20 занять), індивідуальне заняттяпроцедура6 490,00
 Інші  
224Автоклавування перев’язувального матеріалу, спецодягу та білизни (бікси №3, 6, 9, 12) (один бікс)послуга163,00
225Стерилізація медичного інструментарію (бікси №3, 6, 9, 12) (один бікс)послуга156,00
226Стерилізація біксів (один бікс)послуга87,00
кабінет лікаря A1 1500 1